Sinds 1994 verplicht de Arbo-wet een werkgever om preventieve maatregelen te nemen tegen ongewenst gedrag en om opvang en begeleiding te organiseren voor medewerkers die er toch mee te maken krijgen.

Ik zet me in voor medewerkers als vertrouwenspersoon bij seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Dit doe ik voor organisaties die te klein zijn om zelf een dergelijke functie te creƫren of die geen geschikte persoon in huis hebben om die functie te vervullen.

Voor verwerking van de vaak ingrijpende gebeurtenis bied ik een individueel counselingtraject aan.

Tevens bied ik professionele ondersteuning wat kan fungeren als klankbord voor het management in vertrouwelijke zaken die het personeel betreffen.