Ieder mens wordt vroeg of laat met levensvragen geconfronteerd. Aanleiding kan zijn baanverlies, ziekte, ethische dilemma’s, maar ook het overlijden van een dierbare. De pijnlijke kant van ons bestaan met zijn gemis, angst, onmacht, wantrouwen, boosheid en woede brengt ons uit balans met als gevolg psychische en lichamelijke klachten. Ook vragen rondom de zin van ons bestaan kunnen ons in beslag nemen.

Veel mensen hebben het gevoel dat ze ’t zelf moeten oplossen. Ze vinden hun probleem te klein om daarmee naar een professional te gaan. Dat is jammer, want het uitspreken van het gevoel bij een persoon die er open voor staat kan veel ruimte geven.

Doordat stervensbegeleiding tot mijn werkzaamheden behoort, kan ik het gevoel van de nabestaanden goed begeleiden.

Zelf ben ik iemand die in zijn leven gebruik gemaakt heeft van begeleiding. Ik weet als geen ander wat het is, om door een dal te gaan. Mijn eigen ervaringen zorgen er voor dat ik de ander kan verstaan en kan begeleiden.