Sales Coaching & training / consultancy

Een product of dienst verkopen vraagt meerdimensionaal zijn. Kennis overdragen, marktkennis bezitten en de concurrent kennen is prima. Maar naast deze kennis wordt ook een “Zijn” gevraagd die de kunst van het luisteren verstaat, die aanvoelt en schakelt. Er is een wezenlijk verschil tussen horen en verstaan. Sales is niet dàt verkopen wat goed is vanuit jouw optiek, maar in de gaten hebben wat gewenst is. Wanneer het verstand met het gevoel samenwerkt, kan open gekeken worden naar de ander. Aangevoeld kan worden wat de andere partij nodig heeft.

Traditionele trainingen gaan veelal over gesprekstechnieken. Middels rollenspel en video wordt dan gekeken wat er fout gaat waarna vervolgens de juiste woorden worden aangereikt. Truuckjes en kunstjes zijn soms best handig, maar “geleende kennis” werkt op langere termijn niet. Mijn Coaching gaat lagen dieper. Ik ben nieuwsgierig waarom iemand niet “the lead” kan nemen in een gesprek. Ben je bijvoorbeeld conflictvermijdend, verlegen of juist dominant, en zit je hoog in je energie (Ego) i.p.v laag, etc. “Wie” is die persoon die zijn kennis inzet?

Zaken doen heeft alles met psychologie, politiek en “fingerspitzengefühl” te maken. Kennis is macht, maar zonder een mens die waarneemt vanuit het gevoel is deze kennis relatief. Ook wordt minder snel opgepikt hoe een relatie en het gunnen gecreëerd kan worden. Door je in de ander te verdiepen en de dialoog aan te gaan, kan snel en scherp zaken gedaan worden. Het gaat niet alleen om wat je kan, wat je weet, wat je hebt of wie je kent; belangrijk is wie je bent. Sta je vanuit je warmte in je kracht?

Ik zet mezelf in als Sales Consultant om bedrijven te helpen met de vooruitgang van hun Salesproces. Daarnaast coach en train ik op het gebied van Sales van jr. verkoper tot Managementniveau. Dit veelal in een 1 op 1 setting, om het bewustzijn niet alleen te vergroten ten aanzien van de verkooptechnieken en het kennisgebied, maar vooral ook op het gebied bewustwording en “je-Zelf” zijn.