Een conflict met een ander is een naar maar menselijk gegeven.

Of dat nu gaat om een zakelijk geschil of om een persoonlijke situatie, het is altijd lastig. Het eigen gelijk is in een conflictsituatie veelal blind en leidend/lijdend. Hierdoor is een persoon vaak niet in staat om objectief en open tot een oplossingsgerichte dialoog te komen. Het streven is om er samen uit te komen maar wanneer emoties en spanningen dusdanig de situatie vertroebelen en op scherp zetten kan het wenselijk zijn een mediator in de arm te nemen.

Een mediator is de brug tussen de gesprekspartners. De mediator kijkt naar de structuur en procedure van het conflict. Onder begeleiding van de mediator kan met wederzijds respect naar de feiten gekeken worden. Om vervolgens gezamenlijk tot een oplossing te komen.

De tussenkomst van een mediator kan voorkomen dat een rechter tussen beide moet komen. Overigens sturen veel Rechters tegenwoordig aan aan op de tussenkomst van een mediator. Een conflict oplossen met tussenkomst van een mediator heeft als voordeel dat dit minder kostbaar is, veelal sneller en als laatste allerbelangrijkste punt: de partijen komen er samen uit. Bij mediation wordt tevens gekeken of er na het conflict mogelijkheden zijn om de relatie met nieuwe afspraken voort te zetten.