Business Coaching

De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent,
geen veronderstellingen maakt,geen risico neemt, leeft in een gesloten cel - Albert Einstein