Soms gebeuren er dingen in het leven waardoor iemand even niet meer verder kan. Een persoon wordt als het ware geblokkeerd door een ondefinieerbaar gevoel.

Tijdens een counselingsessie krijgt een cliënt de kans zich te uiten. Puur vanuit zijn gevoel met alles wat er is. Ik als counselor luister zonder waardeoordeel of zonder het aangegeven van een richting.

Het doel van counseling is een opening creëren waardoor een cliënt weer ruimte krijgt zich verder te ontwikkelen.

Als counselor ben ik er voor de cliënt, voel de cliënt aan en help om structuur aan te brengen in de wirwar van gedachtes. Vanuit respect en de problematiek serieus nemend wil ik mensen meenemen om anders te gaan leren kijken naar de bestaande situatie.

Door het ontwikkelen van vaardigheden en het uitbreiden van kennis en bewustzijn krijgt de cliënt inzicht in het ondefinieerbare gevoel.