Visie

Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid tot stand - Lao-Tse