De rode draad van mijn manier van werken is ‘een groter zicht’ en bewustzijn aan te reiken met betrekking tot de uitdagingen in het leven. Zelfbewust te worden door uit te nodigen naar ‘meerdimensionaliteit’. Hiermee bedoel ik dat je veel meer bent dan je ‘ik’, je ‘ego’, je intelligentie (ééndimensionaliteit). Dit onder andere door je hoofd met je hart en je buik te verbinden. Sta je vanuit balans, eigen geloof en zelfrespect in het leven, of zit je vast aan verwachting, mening, cultuur en/of geloof van ‘de ander’? De mens zit daarbij zo in z’n hoofd, dat de weg naar dit grotere bewustzijn niet vrij en toegankelijk is.

Als simpel voorbeeld kan je tegen iemand met bindingsangst zeggen: ’fijne date, en die angst gewoon even overboord gooien’. De intelligentie snapt dat de nieuwe ontmoeting niets met vorige relaties heeft te maken. Het ‘mechanisme’ van angst echter gaat daar gewoon mee op de loop. Zonder dat je er verstandelijk invloed op kunt uitoefenen. Het leven is ervaren, (af)leren en dan pas groeien. Of de ervaringen worden niet op een positieve manier getransformeerd, waardoor er geen groei maar juist disbalans ontstaat. Psychisch, emotioneel, mentaal en/of fysiek. Het is niet wat je meemaakt, maar hoe je ermee (leert) omgaan.

Doel is daarbij om inzicht te geven over ‘energie’. Wat is de taal van energie, hoe werkt ‘t, en hoe kun je je eigen energie in balans krijgen en houden. Hoe kun je bijvoorbeeld in moeilijke situaties bij jezelf blijven? Word je gespannen, of blijf je rustig en in je vertrouwdheid? Waarom kan zakelijke kritiek als heel persoonlijk worden opgevat? Verleg je je grens om een relatie te behouden, terwijl je eigenlijk je grens moet behouden om jezelf niet te verliezen. Waar ligt de oorsprong? Opgroeien en ‘vergroeien’ gaan onbewust hand in hand. Deze discrepantie, welke vaak vanuit loyaliteit ontstaat, kan de oorsprong zijn van deze dualistische Energie die je laat stromen of blokkeren.

Alle uitwisseling, al interactie, is informatie (energie) en voelbaar. Duidelijk is dat energie vanuit het ego een hele andere uitwerking heeft dan vanuit het Zelf. Je ‘ik’ heeft een ‘duwende’ oplettende, vergelijkende, voorwaardelijke, defensieve, vaak ‘oordelende’ verkleinende energie. Vanuit je-Zelf is de energie ontvangend, groter, verbonden met hart en buik, vrijer, offensief, stromend en onvoorwaardelijk. Je hebt dan vanuit bij je-Zelf blijven gewoon een ‘mening’. Het startpunt vraagt om volledig eerlijk te zijn ten opzicht van je-Zelf en om vanuit je menselijke aard via de praktische situatie weer te leren bij je-Zelf te komen en te blijven. In harmonie.

De mens wil graag ont-wikkelen, groeien, presteren. Studie, goalsetting, focus, trainen, concentratie etc. zijn allemaal aspecten welke je inzet om groei te verwezenlijken. Daarbij vergeet men vaak tussendoor of naast deze inspanningen rust te nemen. Energie op pijl te houden; opladen, ont-spannen, re-creëren. Deze woorden dragen veel meer betekenis in zich dan de meesten van ons zich realiseren. Eigenlijk zou er altijd een balans moeten zijn tussen doen en laten, tussen binnen en buiten, tussen hoofd, hart en buik.

Naast privé is ook de werkomgeving een belangrijke weg om als mens te groeien. Werk zorgt voor inkomen, status, bevestiging, macht, kennis, sociale contacten. Je werkt om bepaalde doelen te verwezenlijken, maar men vindt slechts zelden voldoening. Bewijs hiervoor is dat zo’n 80% van de mensen niet doet wat ze eigenlijk zouden willen doen. Dit is op een dieper niveau een verarming! Wanneer werk als bezigheid an sich geen waarde heeft, doe je zelden je werk met plezier, laat staan goed. Het Ego zal voldoening ervaren, maar zal je niet verbinden met de fundamentele betekenis van ‘mens-Zijn’.

Praktisch en spiritueel kunnen echter geïntegreerd worden om onderling elkaars doelstelling te ondersteunen. Eerst ‘bewust Zijn’, vervolgens ‘bewust doen’. Het maakt het leven zinvol en bevredigend. Om dit alles te gaan realiseren, om te zorgen dat werk leuker wordt en je tegelijkertijd als mens transformeert (en/of andersom) vraagt dit om een groter zicht op je dagelijkse manier van werken, waardoor je weer doeltreffend wordt vanuit je beste impulsen. Als je menselijkheid je zakelijkheid draagt, zal zich een andere benadering met veel meer energie, visie gevoel en hart aan jou en je collega’s openbaren.

Hierdoor krijgen creatieve gedachtes meer ruimte en ga je vanuit ‘meerdimensionaal-Zijn’ functioneren. Je krijgt een breder en dieper beeld. Ondersteunend hiervoor kan zijn het maken van aantekeningen, concentratieoefening of meditatieoefeningen. Stilte, je rust pakken, de natuur regelmatig in gaan.. Met deze beweging toon je ook aan dat je je-Zelf serieus neemt en verantwoordelijkheid neemt. Identificeer en gebruik alle ingrediënten die je nodig hebt voor jouw vooruitgang en ont-wikkeling.

Zonder dat je de gerichtheid op eventueel succes hoeft op te geven, leer je in het leven staan op een manier die veel menselijker, meer vervullender is. Zo toon je de bereidheid om vanuit respect, met oog voor elkaar, met elkaar te leven of goed samen te werken. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij jou. Als je denkt dat veranderingen zich zullen voltrekken door iets te doen wat een ander je verteld, zal je nooit je eigen bestemming vinden. Door je bewustzijn, concentratie en energie te ontwikkelen zal je de integriteit van je eigen Zijn aanraken en je leven in eigen hand nemen.

Kijk naar je eigen intenties, je toewijding en groeiende inzichten. Als je ‘je Zijn’ activeert, kun je al deze elementen door handelen en te slagen zelf scheppen!

Ik nodig u uit dit alles middels supervisie en energetisch/personal coaching aan te gaan!

Aad Wolsink