Mijn coaching richt zich op het openen en coördineren van bewust Zijn op verschillende niveaus. Groter leren kijken en bij je Zelf blijven in ieder functioneren. Vanuit rust en overzicht distilleren ‘welke taal’ wenselijk is om elkaar te ‘verstaan’ om zodoende beoogde doelstellingen te realiseren. Na een aantal sessies leert de cliënt al groter zien, hoezeer het ik/ego vast zit in de ‘blinde illusies’ van dualiteit, van ‘goed/slecht’, omdat deze een gerichtheid heeft vanuit ééndimensionaliteit. In de stap terug naar je Zelf ga je als ‘deelnemer’ ineens ook waarnemen en observeren (3 dimensies).

Stap voor stap opent het Meer dimensionale Zelf. De zwaarte van de eigen ‘schaduwkant’ welke reflexmatig de intelligentie de baas was, blijkt ineens veel minder groot. Door te gaan zien dat we ‘anders’ naar dezelfde dingen kunnen kijken, waarbij het ‘ik’ vast zit aan ‘de ander’, het Zelf niet. Het fundament van gezond Zijn en functioneren zit vast aan jouw mens-Zijn welke Meerdimensionaal is. Een opmerking van een ander kan dus resulteren in een primaire onvrije reactie, maar het is niet in ‘de daden’ van een ander, maar slechts in je eigen reactie dat je je waarheid vindt.

De ander laat hoogstens je eigen onverwerkte associaties zien. De interne dialoog gaat in conflict en je maakt je ‘groter of kleiner’. Boos of angstig gaat het ‘ik’ beschermend voor het Zelf staan. ‘s Nachts wakker liggen en reflecteren geeft wellicht inzicht, of je blijft in dualiteit en de geschiedenis zich zal herhalen. Zo kan je bij bindingsangst natuurlijk niet de date de schuld geven van je eigen angst, terwijl het IQ weet dat de ontmoeting niets met iemand van vroeger te maken heeft. Onverwerkte aspecten van vooral hoofd, hart en buik zullen waar wenselijk ook besproken worden.

Even een zakelijk praktijkvoorbeeld: je gaat naar een klant, uiteraard in je rol van medewerker. Je neemt deel in een gesprek met een inkoper van een bedrijf met een heel andere cultuur. Ook hij zit in zijn rol en is net als jij gewoon mens. Kun je anticiperen wanneer deze inkoper autoritair is? Neem je zakelijk niet persoonlijk en blijf jij ‘in the lead’? Iedere relatie vraagt dat je menselijkerwijs aanvoelt, luistert en verbindt. Dominantie, ego of angst en verlegenheid staan een constructieve relatie in de weg. Bovenstaand laat binnen één ontmoeting verscheidene dimensies zien.

Zonder aan zich Zelf voorbij te gaan leert de cliënt de eigen kracht en blauwdruk weer (h)erkennen. Hierdoor kan het Zelf luisteren, handelen, spreken en heldere keuzes maken. Leiderschap zit vast aan jouw mens-Zijn. Het is niet wat je weet, doet, hebt of kan, maar wie je Bent. Laat je Zijn je Doen dragen. Kijk als Mens naar je geliefde, ouderlijk huis, familie, vrienden en collega’s. Ruim twee decennia geleden heb ik één jaar mijn vader (leverkanker) en later twee jaar mijn moeder (schizofrenie / alcoholisme) full-time verzorgd. Als zoon, maar gedragen door wat afstand als Mens.