U bent op zoek naar de persoon die u persoonlijk en/of zakelijk op de juiste manier kan coachen, begeleiden of trainen. Mijn unieke manier van werken nodigt uit tot inzicht en Zelfbewustwording. Hiermee wordt het besef geopend van Meerdimensionaliteit.

Op een concrete manier wordt er accent gelegd op ‘groter waarnemen’ en de basis hersteld van Bewust Zijn. Verbonden met je Zelf volgt Bewust Doen omdat de innerlijke stem weer samen zal vallen met de externe dialoog.

Het journaal laat een onverbonden wereld zien! Maar ook in Nederland is erg veel dualiteit. Vier op de vijf mensen ervaart stress, en we hebben de meeste Burn-Out ’s in Europa. Eéndimensionaal is de mens vaak aan het vol’doen’ en ge’dragen’. Daarbij is het ik/ego veelal onbewust voorbij aan zichzelf, ‘gevangene van-’ en gericht op de ander. Zakelijk verwoord een breed onderzoek dit voor zowel ‘de dader als het slachtoffer’ als volgt: ‘Je wordt aangenomen op wat je weet, maar ontslagen op wie je (niet) bent’.

We leven in een snelle veranderende maatschappij midden in een wereldcrisis. Hierin functioneren en overeind blijven is een uitdaging op zich. Zonder spanning kan er echter geen sprake zijn van groei. ‘No pain, no gain’. Negatieve ervaringen kunnen door deze manier van coachen uitgroeien tot een prima leer- en transformatiepunt. Bij het integreren hiervan groeit de bewustzijnsstaat naar een hoger niveau. Het is niet wat je meemaakt, maar hoe je ermee omgaat!

Wanneer je dus meer van je Zelf wordt stap je vanuit je ‘constructie’ weer terug naar je fundament. Als bewust Mens functioneren ervaar je dan als van Zelf sprekend en is voorwaardenscheppend voor een harmonieus samen Zijn. Zakelijk wordt bijvoorbeeld niet meer persoonlijk genomen. Dit resulteert in een betere energie, met meer helderheid en plezier. Gezond Zijn. Business wise zorgt dit voor meer synergie, minder ziekteverzuim en fouten waardoor continuïteit op omzet en winst is gewaarborgd.

Kenmerkend voor mijn aanpak is om met de poten op de grond snel tot de essentie komen, met invoelen, humor, energie en fijn’zinnig’heid. Er wordt samen gekeken naar de uitdagingen en inzicht gegeven op het totaal, waardoor we de relevante issues effectief aanpakken.

U kunt dus rekenen op veel meer dan symptoombestrijding. Geen kunstjes aanleren, maar terug stappen naar eigen kracht en authenticiteit!

Nieuwsgierig geworden? Laat u inspireren en neem contact op.

Aad Wolsink